Hauska ja mielenkiintoinen, sekä tutkitusti tehokas tapa lievittää unen aikaisia hengitysongelmia, kuten kuorsausta ja uniapneaa, on soittaa didgeridoota. Soittaminen vahvistaa nielun ja suun alueen lihaksia sekä hengityslihaksia. Harjoittelun myötä nielu avartuu, jolloin hengitys kulkee äänettömästi ja katkeilematta myös yöllä.

Didgeridoo on ontto putki, johon ääni muodostetaan puhaltamalla putkeen samalla huulilla pöristäen. Vivahteita ääneen saadaan kielen ja huulten avulla. Erityisen soittamisesta tekee ns. kiertohengitys, jonka avulla pörisevää ääntä voidaan jatkaa yhtäjaksoisesti pysähtymättä välillä hengittämään sisään. Sisäänhengitys tapahtuu nenän kautta samalla kun suuonteloon ”varastoitu” ilma puristetaan ulos jatkamaan pörinää. Harjoittelu vahvistaa palleaa, jolloin kiertohengityskin helpottuu.

Didgeridoon historia

Didgeridoota pidetään maailman vanhimpana puhallinsoittimena, jonka historia ulottuu jopa arviolta jopa kymmenientuhansien vuosien taa. Sitä ovat käyttäneet Pohjois-Australian Kakadun alueen alkuperäisasukkaat eli aboriginaalit ainakin 1500 vuoden ajan. Varhaisimpien soitinten arvellaan olleen bambua, mutta nykyään autenttisimpina pidetään termiittien ontoksi kovertamista eukalyptuspuun rungoista tai oksista valmistettuja soittimia.

Didgeridoo-soittimia on käytetty uskonnollisissa rituaaleissa ilmentämään luonnon ääniä sekä Äiti Maan yhteyttä eläin- ja kasvikuntaan sekä universumiin. Soittamisen rytmi ja melodiat siirretään perimätietona sukupolvelta toiselle.

Didgeridoo-harrastuksen levittyä aboriginaaliyhteisöjen ja myös koko Australian ulkopuolelle on käyty keskustelua niin aboriginaalien kulttuurin kunnioittamisesta kuin sen omimisestakin. Lisäksi kysymyksiä on herättänyt legenda, jonka mukaan didgeridoon soitto olisi naisilta kielletty. Toisen teorian mukaan sanotaan, että ei tarvitse soittaa, mutta miesten täytyy.

Apua kuorsaukseen ja uniapneaan

Arvostetussa British Medical Journal-lehdessä julkaistiin v. 2006 raportti Sveitsissä tehdystä tutkimuksesta, jossa 25 hengen tutkimusryhmän uniapnean vakavuutta kuvaava AHI-indeksi pieneni soittamisen ansiosta neljässä kuukaudessa keskimäärin 21:sta 11,6:een, eli vaikeasta lievään. Tulokset saavutettiin 25 minuutin harjoittelulla kuutena päivänä viikossa.